Fkt 053853 - kontaktprs og ledsagerordn.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Furesø Kommune (190)
7.08067
5.40515
4.88430
4.09526
3.23601
3.11866
3.56790
4.00023
Kommunegennemsnit
6.51384
6.02757
5.89844
6.30701
6.28407
5.88531
6.53670
5.93652