Fkt 053850 - Botilbud, længere ophold

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

Allerød Kommune (201)
Kommunegennemsnit