Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Helsingør Kommune (217)
1.02630
1.05592
1.09738
.93691
.96005
.96549
1.08049
Kommunegennemsnit
.93526
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682