Fkt 053853 - kontaktprs og ledsagerordn.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

Hillerød Kommune (219)
Kommunegennemsnit