Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Hillerød Kommune (219)
1.10083
.94589
.99341
1.03030
.95877
.96833
.94646
1.11369
Kommunegennemsnit
.86960
.93526
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682