Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Hørsholm Kommune (223)
.65276
.83830
.70780
.76331
.66811
.76556
.84743
Kommunegennemsnit
.86960
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682