Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Rudersdal Kommune (230)
.99242
1.06572
1.03228
1.07684
1.08941
1.03648
1.04235
1.11825
Kommunegennemsnit
.86960
.93526
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682