Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Egedal Kommune (240)
1.01080
.92793
.98385
.92717
.89532
.90632
1.11904
Kommunegennemsnit
.86960
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682