Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Roskilde Kommune (265)
.97968
1.05058
.99596
1.03177
1.05330
.99757
1.10248
Kommunegennemsnit
.93526
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682