Besøg pr. uge, hjem.hjælpmod >6-11 timer

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

Solrød Kommune (269)
Kommunegennemsnit