Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2014
2015
2016
2017
2018
2019
Gribskov Kommune (270)
.81103
.67933
.64922
.68400
.76170
.98326
Kommunegennemsnit
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682