Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Kalundborg Kommune (326)
1.01125
.99130
1.00480
.98361
.88104
.81757
.86281
.93728
Kommunegennemsnit
.86960
.93526
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682