Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stevns Kommune (336)
1.04748
.81029
1.02088
.93270
.88872
.99396
1.07176
Kommunegennemsnit
.86960
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682