Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Lejre Kommune (350)
1.04311
1.09611
1.04778
.99712
.96764
.94633
.91881
.96983
Kommunegennemsnit
.86960
.93526
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682