Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Guldborgsund Kommune (376)
.99828
1.01044
.95593
1.12898
1.08588
1.05482
1.07624
1.14637
Kommunegennemsnit
.86960
.93526
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682