Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Vordingborg Kommune (390)
.80485
.97902
.99062
1.03024
1.03175
.98945
1.04763
1.17170
Kommunegennemsnit
.86960
.93526
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682