Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Middelfart Kommune (410)
1.01237
.94033
.84655
.85966
.83415
.84120
.97352
1.11189
Kommunegennemsnit
.86960
.93526
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682