Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Assens Kommune (420)
.93912
.90394
.93735
1.03301
1.00000
.97117
1.00903
1.06912
Kommunegennemsnit
.86960
.93526
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682