Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Odense Kommune (461)
.67833
.72873
.70530
.73303
.69686
.74382
.81665
Kommunegennemsnit
.86960
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682