Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Svendborg Kommune (479)
.85073
.88158
.93868
.98180
.92577
.95176
1.04841
Kommunegennemsnit
.93526
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682