Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Langeland Kommune (482)
1.06399
.83896
.82748
1.03169
1.00656
.90103
1.06853
1.21154
Kommunegennemsnit
.86960
.93526
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682