Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2014
2015
2016
2017
2018
Haderslev Kommune (510)
.64101
.77517
.79828
.74291
.67945
.78345
Kommunegennemsnit
.86960
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105