Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Sønderborg Kommune (540)
.87309
.89543
.86413
1.36263
1.41920
1.38402
1.40434
Kommunegennemsnit
.93526
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682