Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Fanø Kommune (563)
.76461
.76261
.96152
1.02167
1.01500
1.01582
1.12270
.82732
Kommunegennemsnit
.86960
.93526
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682