Hovedfkt 0528, Tilbud, børn særl. behov

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Fredericia Kommune (607)
171.54638
142.29964
157.84197
199.93625
181.82254
178.81127
185.23712
Kommunegennemsnit
193.62618
191.21341
202.59805
215.81835
216.86619
224.86323
226.15514