Fkt 013864 - Ordn. farligt affald

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Vejle Kommune (630)
-.04094
-.07953
-.76167
-.49822
-.26850
-.93981
-.17879
-3.24680
Kommunegennemsnit
.13002
-.09049
-.07889
-.22481
-.06431
-1.07544
-.02935
-.13056