Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2013
2015
2016
2017
2018
2019
Herning Kommune (657)
.80657
.85882
.87325
.86715
.84753
.85093
.94437
Kommunegennemsnit
.86960
.93526
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682