Udvikling, antal 18-64 årige (pct.)

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Holstebro Kommune (661)
.99890
.99994
1.00076
.99979
1.00284
1.00138
1.00004
.99965
Kommunegennemsnit
.99929
1.00107
1.00222
1.00345
1.00279
1.00254
1.00251
1.00076