Besøg pr. uge, hjem.hjælpmod >6-11 timer

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Holstebro Kommune (661)
16.30538
22.72757
23.98125
14.52758
15.79167
14.67677
15.90741
Kommunegennemsnit
20.94770
20.75361
21.41398
20.27488
20.42929
20.87114
21.79667