Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Lemvig Kommune (665)
.87266
.74872
.82806
.83420
.75525
.79851
.83870
Kommunegennemsnit
.86960
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682