Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Odder Kommune (727)
.96469
.93176
.93349
1.01908
.90488
.87538
1.01064
Kommunegennemsnit
.93526
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682