Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Randers Kommune (730)
.95399
.89810
.94373
.80436
.76547
.75897
.89489
Kommunegennemsnit
.86960
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682