Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Silkeborg Kommune (740)
.63111
.67591
.68622
.65945
.63688
.70039
.85853
Kommunegennemsnit
.86960
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682