Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Samsø Kommune (741)
1.12984
.78512
.80550
.72822
.90139
.71125
1.11518
1.14460
Kommunegennemsnit
.86960
.93526
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682