Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Vesthimmerlands Kommune (820)
.87472
.79559
.77832
.81881
.89847
.95361
.95541
Kommunegennemsnit
.93526
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682