Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2014
2015
2016
2017
2018
2019
Rebild Kommune (840)
.77869
.85527
.85498
.86298
.91194
1.07825
Kommunegennemsnit
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682