Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Aalborg Kommune (851)
.93680
.95593
.91794
1.01788
.98981
.95935
.95417
1.02428
Kommunegennemsnit
.86960
.93526
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682